Verificación de documentos

Os documentos electrónicos emitidos pola Dirección Xeral de Tráfico (DGT) teñen un código de verificación segura único (CSV). Este código garante a autenticidade do documento, xa sexa en papel ou en formato electrónico.

Para verificalo, só tes que incluír o CSV a continuación e podes descargar o documento no teu dispositivo.

Buscador Ligazón de axuda

Por favor, no complete este campo

Invitámoste a realizar a nosa enquisa de satisfacción. Isto axudaranos a crear unha aplicación que mellor se adapte ás túas necesidades. Anímate! (Fai clic na imaxe)

A túa opinión importa para nós